+48 668 031 352
hotel@nawierzynka.pl

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Park Pinokio

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady płatności elektronicznych w przypadku zakupu biletów do Placu Zabaw – Park Pinokio  przez stronę internetową parkpinokio.pl  (Strona) zarządzaną przez Hotel Na Wierzynka Restuaracja Maryla s.c. A.J.Pasek
 2. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Zarządzającego w związku z dokonywaniem zakupu biletów online zostały określone w Polityce Bezpieczeństwa znajdującej się na Stronie.
 3. Przed dokonaniem płatności za bilety Klient zobowiązany będzie do akceptacji niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie wypełniania formularza rejestracji przy zakładaniu Konta Klienta, o którym mowa w Regulaminie Park Pinokio .

Zakup biletów online

 1. Bilety do Parku Pinokio można zakupić online poprzez Stronę.
 2. W celu zakupu biletów należy założyć Konto Klienta, uzupełnić wszystkie niezbędne dane określone w formularzu rejestracji oraz postępować zgodnie z kolejnymi pojawiającymi się instrukcjami. Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować odmowę zakupu biletów.
 3. Klient może zakupić na Stronie dowolną ilość biletów..
 4. Zakup biletów przez Stronę nie zwalnia z obowiązku zapoznania się i akceptacji  Regulaminu Park Pinokio przez wszystkich użytkowników AIRO, co można uczynić w przeznaczonych do tego kioskach na terenie AIRO oraz w recepcji AIRO.

Płatność online

 1. Płatność za bilety będzie możliwa za pomocą serwisu przelewy24.pl, na którą to stronę Klient zostanie przekierowany bezpośrednio po założeniu zamówienia. Płatność odbędzie się na zasadach określonych w regulaminie dokonywania wpłat za pośrednictwem www.przelewy24.pl.
 2. Klient będzie miał możliwość dokonania zapłaty za pomocą form płatności udostępnionych na przelewy24.pl.
 3. Cena biletu jest wiążąca według chwili zamówienia, a Klient zobowiązany jest do dokonania płatności jednorazowo, bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Po dokonaniu zakupu za pośrednictwem Strony Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem transakcji, zawierającą datę i godzinę wykupionego wejścia.
 5. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za niezłożenie zamówienia lub niedostarczenie potwierdzenia zamówienia, niemożność dokonania zapłaty ceny spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem danych przez Klienta, problemami z siecią Internet lub innymi okolicznościami, na które Zarządzający nie miał wpływu.
 6. Zarządzający wystawia oraz przesyła faktury elektroniczne. Prośby o faktury można składać osobiście lub korespondencyjnie w siedzibie Zarządzającego albo elektronicznie na adres recepcja@parkpinokio.pl

Zwroty, wymiana i reklamacje

 1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu formularza rejestracji w trakcie zakładania Konta Klienta lub w kalendarzu dostępnych terminów należy niezwłocznie skontaktować się z AIRO wysyłając wiadomość e-miał na adres: recepcja@parkpinokio.pl  . Podstawą skutecznego dokonania reklamacji z jednego z powyższych tytułów będzie otrzymanie przez Zarządzającego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 3. Reklamacja, o której mowa w ust. 2 powyżej zostanie rozpatrzona przez Zarządzającego w sposób przewidziany w Regulaminie Park Pinokio .
 4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać w trybie przewidzianym w regulaminie serwisu przelewy24.pl dostępnym na stronie internetowej.
 5. Reklamacje, o których mowa w ust. 4 powyżej będą rozpatrywane przez zarządzającego serwisem przelewy24.pl
 6. Zakupione bilety nie podlegają wymianie.